A shared ambition from the Nordic CEOs: It all starts with «together»

Fra venstre: Kim Kielsen, Katrin Sjögren, Stefan Löfven, Erna Solberg, Antti Rinne, Mette Frederiksen, Katrín Jakobsdóttir, Birna Einarsdóttir, Johan Dennelind, Sigve Brekke, Tone Wille, Árni Oddur Þórðarson, Odd Arild Grefstad, Mats Granryd og Svein Tore Holsether. Foto: Nordic CEOs for a Sustainable Future

For å få globale endringer må vi få til et samarbeid mellom politikere, næringslivsledere og folk som brenner for saken. SHE Index har verktøyene som skal til – vi er klare til å bidra.

SHE Index er stolte av å samarbeide med flere av selskapene som er representert i «Nordic CEOs»-alliansen som Posten, Telenor Group, Yara International, Norsk Hydro, Equinor og Storebrand. At selskapene nå går sammen om en felles nordisk tilnæring til å realisere FNs bærekraftsmål innen mangfold og inkludering, viser at bevegelsen som SHE Index har bidratt til de siste årene, virker.

Det er utrolig bra at så store nordiske og globale selskaper ikke bare vurderer, men faktisk bruker SHE-indeksen. Konsernsjefene forplikter seg nå til å etablere en felles nordisk tilnærming til måling og rapportering.Vi har globale ambisjoner på vegne av kvinner og mangfold, bærekraft og inkludering. Det eneste som er sikkert er at det vil ta tid å løse utfordringene. Derfor er vi i SHE Index enormt stolte av å ha de beste verktøyene for oppfølging og kontroll.

Konsernsjefene setter i dag en standard vi vet mange vil følge. Av den enkle grunn at dette er nøkkelen til rettferdighet og fremdrift i norsk og internasjonalt næringsliv.

Les hele artikkelen her