Kvinner som inspirerer

Letter From the Editor | Issue #17

Voice

06.05.2021

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Victoria Waething

La deg inspirere. Vi gjentar det i artikler og på konferanser. Inspirere av gründere og av investorer – av mennesker som har gjort noe spesielt, mennesker som tør å ta steget ut av komfortsonen og skape noe nytt. Det er enkelt å si det, men vanskeligere å faktisk gjøre det. Nettopp derfor er inspirasjon så viktig – og den kommer til oss på mange ulike vis.

Skrevet av Victoria Wæthing

Kvinnen som tør

I ukens pod snakker jeg med Jeanette Dyhre Kvisvik. Det er en kvinne som inspirerer meg. Kvinnelige gründere mottar en brøkdel av det mannlige grundere mottar av kapital, det er fortsatt kjønnsforskjeller – og det krever sin kvinne å stå i det.

Tall fra Forbes Women viser at tilbakegangen for kvinnelige ventureselskaper tok et stort steg tilbake i året 2020, som langt fra ble det nedgangsåret man hadde forventet, snarere tvert imot. Det er naturligvis flere grunner enn glasstak og gamle, inngrodde holdninger som fører til at det faktisk er såpass få kvinner som velger å bli gründere og som velger å investere. Kanskje er det en klisje, men likevel har det vært en gjennomgangsmelodi i svært mange gründerintervjuer og investorintervjuer jeg er har foretatt de siste årene: Kvinner er mindre risikovillige, og fortrekker sikkerheten i en fast stilling.

Jeanette Dyhre Kvisvik oppfordrer jenter til å tørre å ta steget. Hun sier: Det går an. Vi trenger flere kvinner som Jeanette som kan inspirere stadig flere jenter og kvinner til å ta steget ut fra komfortsonen og skape noe selv.

Mer enn business

Når vi snakker business eller om gründere, er det så alt for lett å tenke utelukkende på finans og teknologi. Er du en som kanskje har en hang til det mer kreative – og derfor tror at alt prat om innovasjon er litt utenfor ditt interessefelt? Vel, da bør du lese om Cathrine Eriksen som denne uken forteller om hvordan lidenskapen for musikk har ført til at hun driver sitt musikkselskap, og gjør det ganske annerledes enn de store musikkselskapene.

Jeg spør ofte menneskene jeg intervjuer om deres forbilder. Cathrine nevnte mange, og en av dem vil jeg gjerne trekke frem, nemlig filmskaperen Shruti Ganguly. Hun var vert for en av våre sesjoner på SHE21 – Creating in a new world, som du kan streame på sheconference.no. Med et brennende engasjement har hun daglige oppdateringer og linker på sin instagram om hvordan du kan hjelpe et India i knestående der den ubarmhjertige pandemien rammer de svakeste hardest.

Komfortsonen er ikke et sted du bør forbli. Er drømmen å skape – så tør å ta steget. Men – inspirasjon handler om mer enn å inspireres i sitt eget liv. Det handler også om menneskene som i sine oppfordringer til handling – til oppvåkning, inspirerer oss til å ta del av noe som er større enn oss selv. Inspirerer oss til å være en del av et hele.

Gå til India Donations for å finne ut hvordan du kan hjelpe.

Be inspired and create the change you want to see.

Victoria Waething
Editor in Chief
SHE Community’s Insight Magazine