Ny SHE-podcast med Jeanette Dyhre Kvisvik


Skrevet av Victoria Wæthing

Jeanette deler sin spennende karrierevei som har gått fra å være hallodame i TV2, videre til advokatjobb i det prestisjetunge advokatfirmaet BAHR, og derfra til toppselskapene McKinsey og Burston Marsteller, det siste i New York.

Gode lønninger og spennende jobbmuligheter var imidlertid ikke nok. Jeanette ville skape noe selv. Hun ville sitte på den siden av bordet der avgjørelsene ble tatt, ikke bare jobbe for andre – som tok alle beslutninger.

Jeanette og Victoria i SHE-Podcast Studioet

Seriegründer

I dag kan hun fortelle om hvordan hun startet en rekke bedrifter, og med stor entusiasme deler hun sitt håp om at flere jenter skal tørre å ta steget ut i gründertilværelsen. Hun legger imidlertid ikke skjul på at det kan være vanskelig, og at det fortsatt er flere utfordringer for kvinnelige gründere enn for mannlige – ikke minst innenfor en bransje som er så mannsdominert som teknologibransjen.

Imponerende inspirator

Jeanette forteller om hvordan ideen om Villoid ble til og utviklet seg over flere år, om vanskeligheter hun har møtt på veien, og om hvordan investorene nå står i kø for å være med videre.

Det er inspirerende å høre på Jeanette, og det er umulig å ikke bli imponert over hva hun har fått til. Gå du med en gründerdrøm i magen – enten du er kvinne eller mann, bør du sette av en halvtime å høre historien til Jeanette Dyhre Kvisvik.