Startup-Heltene i Sverige

Stockholm er en av de største start-up hubene i verden etter Silicon Valley—og var derfor det perfekte stedet da Aksel Hagelid skulle finne selskapet som han ville satse på.

Startup

Written by: Victoria Wæthing

02.09.2021

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Foto: Aksel Hagelid

Han savnet korthet i beslutninger, en mulighet til å ha en ide og eksekvere på den relativt raskt. Stockholm er den største start-up huben i verden—etter Silicon Valley—og var derfor det perfekte stedet da Aksel Hagelid skulle finne selskapet som han ville satse på. 

Aksel er CSO hos Oneflow med hovedkontor i Stockholm. Han jobbet mange år i corporate verdenen, blant annet som direktør i det internasjonale selskapet Bisnode, og trivdes godt med det. Men, i store selskaper forvalter man det noen andre har skapt. Aksel ville være med på å bygge et selskap. 

Heltene skaper noe fra ingenting

—I Sverige er de heltene – de som har skapt noe fra ingenting. Det er verken dagligvarearvinger, laksefamilier på Vestlandet eller olje som utgjør den økonomiske overklassen i Sverige. Naturressursene står ikke i høysetet her, men snarere de som har skapt globale selskaper som har forandret verden. 

Sverige har en høy tetthet av Unicorns (start-up selskaper til en verdi over 1 milliard dollar) sammenliknet med andre land. Det er selskaper som har forandret levemåten vår: Nå hører vi på musikk – strømmet gjennom Spotify, vi shopper på nett og får fakturaer fra Klarna – eller i butikk og betaler via iZettle og vi kommuniserer via Skype. Eller snarere kommuniserte, hehe.

Source

Aksel jobber selv med et selskap som han sier vil forandre verden.

— Tenk alle de millioner av timer verden rundt, som brukes på kjedelige, manuelle kontraktsrelaterte oppgaver. Vi ønsker å minimere disse, slik at folk kan bruke tiden sin på det som faktisk betyr noe.

Det kuleste selskapet

— Jeg valgte det kuleste selskapet jeg kunne finne. Og når jeg sier kult, så mener jeg selskapet med de største vekstmulighetene og den beste selskapskulturen.  

Oneflow er et software-selskap som digitaliserer hele kontraktsprosessen, et software som er langt mer omfattende enn e-signering. Hele prosessen fra å opprette kontrakten, via live forhandling, til signering og arkivering  skjer digitalt. Se for deg et pent innpakket Google docs på steroider. 

— Oneflow effektiviserer hele prosessen. Aldri mer opprette versjon 2, 3, 4 etc når du forhandler med en kunde, her er det kun én versjon gjennom hele prosessen. Tenk at nesten samtlige selskaper i verden er potensielle kunder hos oss, sier Aksel entusiastisk. 

Oneflow ble startet i 2012, men de første årene gikk stort sett med til produktutvikling. Selskapet begynte med salg av produktet i 2017, og har siden den gang hatt en gjennomsnittlig vekst på 100 % i året. 

— 100% vekst er jo ikke så imponerende de første årene, når det ikke er så store beløp det dreier seg om.  Det krever mer i scale-up fasen der vi er nå. Men jo mer utfordrende det blir, jo bedre føles det når vi lykkes. Og vi passer på å feire alle våre små og store seire underveis. 

I dag har Oneflow kontorer i Sverige, Norge og Finland, men vil det kommende året også etablere seg i 2-3 andre europeiske land. De har kunder fra hele verden. 

Aksel forteller at det var en stor overgang å begynne å arbeide i Stockholm – først og fremst fordi folk jobber generelt mer enn i Norge. 

— Det er naturligvis en grov generalisering, men jeg opplever at folk generelt jobber hardere her. Lønningene er noe lavere, og det er dyrt å bo i Stockholm, så det er ikke like mye rom for latskap. Men jeg opplever også arbeidsmoralen som annerledes. I Norge begynner mange å bli klare for helg ved lunsjtid på fredag, noe det faktisk går gjetord om i Sverige. 

I Sverige er det i tillegg lettere for arbeidsgivere å gi ansatteopsjoner i selskapet, og det er gunstigere skattemessig for arbeidstakerne enn i Norge. I Oneflow får dessuten alle ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet hvert år.

— Men selv de som ikke har eierinteresser i selskapet, er likevel med på å skape noe. I Oneflow er alle med å forandre måten verden jobber med kontrakter på. Det er en kjempe motivasjon. 

Å sammenligne Norge og Sverige

Til tross for stor utvikling innenfor start-up miljøet i Norge de siste årene, henger vi fortsatt langt etter Sverige. Aksel peker på landenes historie, på at Sverige hele veien har vært en industrinasjon i motsetning til Norge. Vi vet ikke engang at mange av de globale selskapene vi kjenner, egentlig er svenske. Aksel mener at det er relativt lett å starte et selskap i Norge takket være en rekke støtteordninger, men at problemene oppstår i det øyeblikket et selskap skal skalere. 

— Når et selskap vokser seg ut av inkubator-perioden, trenger man engleinvestorer. Det er ikke så mange av dem i Norge, men i Sverige er det nettopp slik folk tjener sine formuer. Der man i Norge gjerne investerer i eiendom, investerer svenskene i start-ups. Sverige er faktisk nest største land i Europa når det gjelder investeringsvolum. I Norge har vi et næringspolitisk problem, vi må ut av den passiviserende oljetåka! avslutter Aksel. •