Afghanske kvinners trippelkrise

Situasjonen i Afghanistan har dekket nyhetsbildet de siste ukene. Hva skjer egentlig i Afghanistan nå og hvordan rammes kvinner?

Equality

Written by: Victoria Nordli

16.09.2021

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Foto av Thsaak Alexandre Karslian

Voice: Victoria Nordli – CARE TALKS.

Afghanistan står i en trippelkrise: konflikt sammenfalt med en ekstrem tørke og global pandemi. Alt dette har en enorm ødeleggende effekt på befolkningen i Afghanistan – det har ført til en økonomisk krise, matkrise, og drevet befolkingen på flukt. Vi ser at de humanitære behovene nå er større enn noen gang før. Dessverre rammes jenter og kvinner hardest.

De opplever redusert tilgang til beskyttelse, helsetjenester, mat og økonomiske midler. Mange sprøsmål stilles rundt deres bevegelsesfrihet.

I en slik situasjon blir kvinner og jenter spesielt sårbare og risikoen for å utsettes for ulike former for kjønnsbasert vold øker dramatisk. Denne sårbarheten og de økte risikoene henger sammen med synet man har på kvinner og menn, og hvilke roller kvinner og menn har i samfunnet.

Kjønnsbasert vold

Afghanistan er et av mange land med tydelige kjønnsroller. Generelt har afghanske kvinner lenge levd under svært strenge kulturelle normer, med liten mulighet til å påvirke samfunnet de lever i. De utsettes i større grad for diskriminering og vold, både fysisk, politisk, økonomisk og sosialt, og utestenges i praksis fra beslutninger på alle nivåer. I 2019 var Afghanistan rangert på 157. plass av totalt 162 land på FNs utviklingsprograms indeks som ser på ulikheter mellom kjønnene.

Afghanistan er faktisk et av de landene med høyest forekomst av kjønnsbasert vold. Så mange som 51% av kvinner i alderen 15-49 år har opplevd fysisk eller seksuell vold utøvd av partneren i løpet av livet. Andelen som har opplevd slik vold de siste 12 månendene er på 46%.1 30-40% av kvinner blir også gift før de fyller 18 år.2 Med den humanitære krisen i landet, frykter man at risikoer for å bli utsatt for ulike former for kjønnsbasert vold eller diskriminering kan øke, og kvinner og jenter er da spesielt utsatte.

De senere årene har man likevel sett en positiv utvikling i landet på enkelte områder som helse og utdanning.

  • Mødredødeligheten har også gått ned fra 1 600 for hver 100 000 fødsel i 2002 til 638 i 2017.
  • Jenter i grunnskolen økte fra 19% i 2011 til 31% i 2015, og jenter som tar høyere utdannelse økte fra 0% i 2011 til 6% i 2015.3
  • Kvinners tilgang på økonomiske ressurser og rettigheter (financial inclusion) har økt fra 3,8% i 2017 til 7,2% i 2019.4

Dette gjør CARE

CARE  har  vært  til stede i Afghanistan siden 1961 og jobber både med humanitær bistand og langsiktig utviklingshjelp særlig rettet mot kvinner og jenter. I dag har vi prosjekter i nord, sørøst, vest og sentral-Afghanistan.

Å fremme rettighetene til og skape rom for kvinner og jenter til å delta i lokalsamfunn skaper varige endinger. Kvinner og jenter utgjør omtrent 50% av Afghanistans befolkning. Hvis vi ikke engasjerer dem kan landet gå glipp av mye kunnskap og ressurser som er viktige for varig utvikling.

Det vi i CARE gjør er å jobbe med utviklingsprosjekter rettet mot kvinners utdanning, helse , livsvilkår og økonomiske rettigheter. Vi er også aktive innen nødhjelp og som fokuserer på å redde liv, reduserer sårbarhet og hjelper lokalsamfunn å forberede seg for fremtidige kriser.

Dette gjør vi gjennom samarbeid med lokale organisasjoner for å nettopp styrke kvinners rettigheter og stilling i sitt lokale miljø. Sammen med dem engasjeres både kvinner og menn blant annet i utdanning og bevisstgjøring om kvinners rettigheter, og kvinner kurses innen lederskap, får hjelp til økonomisk selvstendighet, samt hvordan forebygge kjønnsbasert vold.

CARE TALKS

For CARE Norge er det viktig å være en tydelig stemme for kvinner og jenters rettigheter og likestilling. Med den svært vanskelige situasjonen som nå utspiller seg i Afghanistan, vil vi belyse de farene og utfordingene kvinner og jenter der står overfor.

Som en del av dette arbeidet organiserte vi en samtale på en av CAREs plattformer, CARE Talks, for å rette fokus på hva situasjonen for afghanske kvinner og jenter er, og hva vi og andre aktører kan gjøre fremover.

1  UN Women Global Database on Violence against Women 

2  Child Marriage in Afghanistan

3 Education Inequality in Afghanistan

4 Economic Inclusion Report