Impact Startup: Skreddersydd for gründere som vil forandre verden

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd program for gründere i tidlig fase av virksomheten — og som jobber med å løse samfunnsutfordringer.

Startup

Written by: Victoria Wæthing

28.10.2021

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Foto: Impact StartUp

De har som mål å hjelpe bedrifter som brenner for å forandre verden slik at de kan nå sine mål raskere.

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd program for gründere i tidlig fase av virksomheten — og som jobber med å løse samfunnsutfordringer.

Impact StartUp er opptatt av å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, og mener at samfunnet trenger en «impact» økonomi som styrer like mye etter de sosiale og miljømessige resultatene man skaper, som de økonomiske.

Det viktigste Impact StartUp tilfører, er solid kompetanse på forretningsutvikling gjennom et seks måneders program — rikt på ekspertressurser og verktøy som tar selskapene mange skritt framover. De lager også finansieringsstrategier slik at bedriftene får forståelse på for hvilken finansiering de trenger for å nå neste milepæl.

Deltakerne følges deretter opp i et seks-måneders alumni-løp. Programmet er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører, og inngår i et felles nordisk samarbeid som samler hele impact-feltet i Norden. Slik skapes en felles plattform for skalerbarhet, kunnskapsutveksling, metodikk, nettverk og finansiering – med stor verdi for alle parter.

Impact StartUp har flere familiekontorer i ryggen, blant andre Ferd og Wilstar, og bygger nå en stadig større base av investorer som er på jakt etter å bruke kapitalen på å gjøre en positiv forskjell i verden.

Foto: Impact StartUp

Opplever dere at kvinnelige gründere har særlige utfordringer og styrker?

— Kvinnelige gründere har enkelte barrierer, som for eksempel en betydelig skjev kjønnsfordeling i hvem som forvalter det meste av kapital tilgjengelig for startups, sier Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp.

— Dette betyr mye for hvem som får tilgang på denne kapitalen, slik She Community forsøker å gjøre noe med. Det finnes opplagt noen strukturelle utfordringer for kvinnelige gründere, men vi tror ikke at kvinner generelt har en annen risikoprofil enn menn, eller at familiesituasjon er avgjørende. Vi i Impact StartUp møter nemlig et større antall kvinnelige gründere enn mannlige, understreker Sootholtet.

— Dette forteller oss at der kvinner har funnet et mål og en visjon de er villige til å ofre mye for, så gjør de det, og heldigvis lykkes stadig flere med å bygge solide, innovative tjenester og produkter som gjør samfunnet litt bedre.

— Kanskje er en del kvinner opptatt av å bygge andre typer selskap enn det som har vært ansett som suksesshistorier i fortiden? Vi spår at i framover vil pilen peke mot de som har målbar positiv samfunnseffekt som visjon og drivkraft og vi ser at for mange kvinnelige gründere er det en sak verdt å jobbe hardt for å oppnå, sier Sootholtet.

— Kanskje du har noen selskaper eller personer som du vil trekke frem til inspirasjon for leserne av Insight?

— Ja, jeg kan for eksempel nevne «Kreftkompasset» som ble startet av sykepleiere som så hvor lite oppfølging tidligere kreftpasienter fikk etter endt behandling. Så mange som 40% strever med å komme tilbake til jobb. «Kreftkompasset» har bygget en mentortjeneste som matcher private selskap med de som overlever kreft.

— Gjennom programmet får kreftpasientene hjelp og støtte fra en mentor med utfordringer knyttet til å komme tilbake til jobb, en god hverdag og et liv verdt å leve.

— Siden de deltok i akseleratoren høsten 2020 har selskapet femdoblet antall kurs, gitt ut boken Hver dag teller, økt omsetningen gjennom podcast, foredrag og konsultasjoner, og publisert forskning som viser at metoden fungerer.

— La meg også trekke frem «Lifeness», en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging, og som er stiftet av seriegründer Solvor Øverlien Magi og legen Maria Arlén, som er spesialist på livsstilssykdommer.

— «Lifeness» var i akseleratorprogrammet i 2020, og har siden vunnet prisen «Årets Sosiale Entreprenør» og blitt kåret til den beste investeringsmuligheten og den mest lovende tech-startupen av Arctic Accelerator. Selskapet har nå flere frisklivssentraler og helseforetak på kundelisten, og fått med flere investorer på laget. De kan også vise til solide sosiale resultater hos pasientgruppen, forklarer Sootholtet.

— For det tredje kan jeg nevne Charlotte Aschim og TotalCtrl som jobber for å forebygge matsvinn. TotalCtrl tilbyr digitale løsninger til hoteller, restaurant, barnehager, sykehjem og husholdninger, produkter som kan effektivisere matvarelagre gjennom automatisering og digitalisering. Matlageret digitaliseres basert på utløpsdato, og dataene brukes til å optimalisere driften.

OBS! Akkurat nå rekrutterer ImpactStartUp selskaper til neste vårprogram, der søknadsfristen er 16. november.

Startupene som blir valgt ut til akseleratoren får tilgang til et program som hjelper dem å ta sjumilsteg på forretningsmodellen med strategier og verktøy.

Selskaper fra hele Norge kan delta.

Les mer og søk her.