Hun vil hjelpe mennesker finne X-Faktoren

Målsettingen for MadeToGrow er å gi mennesker en større robusthet til å gripe muligheter og takle utfordringer på alle områder i livet, til å inspirere og støtte livslang læring og utvikling og til å leve det livet man ønsker

Health

Written by: Victoria Wæthing

11.11.2021

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Sissel Naustdal
Foto: MadeToGrow

MadeToGrow er tuftet på et brennende engasjement for å bidra til å utvikle menneskers potensiale.

Selve hjertet i arbeidet er en forskningsbasert app med over 50 digitale programmer for å styrke motivasjon, mestring, mindset, mening, læring, selvfølelse, relasjoner og helse.

—Målsettingen for MadeToGrow er å gi mennesker en større robusthet til å gripe muligheter og takle utfordringer på alle områder i livet, til å inspirere og støtte livslang læring og utvikling og til å leve det livet man ønsker, sier gründer Sissel Naustdal.

X-faktoren Sissel og MadeToGrow er spesielt opptatt av, er det som kalles «growth mindset».

—Jeg snakker ofte om livet før og etter jeg oppdaget det unike growth mindset, sier Sissel Naustdal.

Growth mindset har utspring fra Stanford University, ledet av Carol Dweck, og har vært livsendrende for Naustadal.

—Hvordan jobber MadeToGrow konkret med å inspirere og bidra til læring?

—Vi knytter alt vi gjør til temaer som er viktig for mennesker uansett alder og arbeidsområde, nemlig motivasjon, mestring, mindset, mening, læring, selvfølelse, relasjoner og helse.

—Appen «MadeToGrow» kan benyttes av unge og voksne, alene eller som del av et helhetlig program, med andre digitale og analoge treffpunkter.

—Vi har for eksempel en tre dagers samling for ledere hvor appen brukes underveis/mellom og etter samlinger, og et livsmestringsprogram for lærere hvor vi har fem dagers samling, med webinarer og bruk av appen innimellom.

—Vi er også medleverandører av innhold til et lederstudie på en høyskole, hvor vi både foreleser og lar studentene bruke appen gjennom skoleåret. I tillegg holder jeg foredrag og enkeltstående workshops om disse temaene.

—Vi forsøker også å inspirere gjennom arbeid i SoMe, som «Båtsamtaler med MadeToGrow», hvor vi inviterer spennende mennesker med erfaring og bakgrunn som kan være interessante – ut fra karriere, livsmestring etc.

MadeToGrow fokuserer først og fremst på forebygging, men er også med der mennesker trenger hjelp til å komme tilbake til det livet de ønsker å leve.

På den måten ønsker de også å bidra til at skoler og virksomheter kan skape gode forutsetninger for læring og prestasjoner, og gjennom det et bedre samfunn for alle.

—Hva er ditt personlige mål som gründer?

—Jeg ønsker å bidra til at mange mennesker får en bedre livskvalitet, livsglede og får utviklet sitt potensiale.

—Det gjør jeg gjennom å hjelpe dem til å finne mening og motivasjon, til livslang læring og utvikling, til å bygge mestring, robusthet og evne til å takle livets store og små utfordringer.

—Jeg ønsker å hjelpe dem til å bygge et sterkt fundament i seg selv gjennom sterk selvfølelse og egenkjærlighet, til å få givende og støttende relasjoner og ikke minst til å klare å ta vare på helsen sin, både fysisk og psykisk. Jeg brenner også for å gi kunnskap og verktøy til unge mennesker, slik at de bedre kan mestre livets utfordringer i skole og arbeidsliv, og dermed forebygge utenforskap og store personlige og samfunnsmessige kostnader.

—Et av våre konkrete mål har vært å komme bredt inn i norsk skole med vår app og vår kompetanse, slik at vi kan øke andelen som fullfører videregående skole og høyere utdanning og komme godt rustet inn i arbeidslivet, forteller Naustdal videre.

—Vårt mål har vært å jobbe direkte – både med elever/studenter og med lærere/professorer, som selvfølgelig er grunnleggende viktig for elevenes læring og mestring. Dessuten ønsker vi å jobbe mer i arbeidslivet — med fokus på «bærekraftig» ledelse, for det er viktig at mennesker kan mestre både jobb og livet over tid. Vi har et tøft arbeidsliv med stort arbeids- og prestasjonspress.
—Mange blir overbelastet og tar med seg usunt stress hjem, noe som igjen påvirker parforhold og barn og muligheten for å ta vare på egen helse.

—Alt dette slår igjen negativt ut på arbeidsplassen. Vi ønsker også å hjelpe dem som har falt utenfor utdanning og jobb.

—Hva slags utfordringer møter dere?

—Det har vært vanskelig å komme bredt inn i norsk skole, for vi er en liten og ukjent aktør. I tillegg ble vi hardt rammet av pandemien i 2020 og dels i 2021, noe som gjorde at vi omsetningsmessig ble satt tilbake minst ett år.

—Det har også vært utfordrende å lykkes med vår B2C satsning — altså å selge appen til privatmarkedet — for betalingsvilligheten for apper er lav, spesielt i Norge. Inntil vi er klare for å oversette appen til engelsk, har vi valgt å ikke fokusere salg og markedsføring mot privatmarkedet, men inkludere appen mer i våre leveranser til skoler og virksomheter.

—Vi vurderer nå om vi skal satse på å komme inn i helsevesenet. Det begynner å bli mer fokus på forebygging knyttet til folkehelse og livsmestring, til tross for at tradisjonell pasientbehandling er dominerende. Det «repareres» fremfor å se de enorme mulighetene og besparelsene som kan gjøres i helsevesenet hvis vi i større grad klarer å forebygge.

—Generelt vet vi at hver investert krone i forebygging, gir fire ganger så stor effekt som penger brukt til reparasjon. Dette gjelder på de fleste samfunnsområder.

–I bloggen din snakker du om at du har en energisk livsstil. Kan du utdype det?

—Jeg er svært opptatt av helse, det er essensielt for livskvalitet, mestring og prestasjoner over tid, svarer Naustdal.

—Jeg ønsker å leve lenge og godt, og vil gjerne gjøre det jeg kan for å forebygge risiko for sykdommer, både de lette og de mer alvorlige. Helsa mi — altså hodet og kroppen min — er jo «bilen» min.

—Den skal hjelpe meg til å realisere mine mål og drømmer, til å takle utfordringer, til å være en best mulig mamma, rollemodell og bidragsyter til mennesker generelt, samt til samfunnet. Jeg kompromisset i mange år med helsa mi, og selv om jeg skjønte at det ikke var bra, hadde jeg ikke den den kunnskapen jeg har nå om helse.

—Jeg var et produkt av samfunnet, slik de fleste fortsatt er, der stress, prestasjonspress og andres forventninger til oss er essensen.

Betydningen av å sove

De senere årene har jeg blitt langt mer bevisst på betydningen av søvn, for eksempel at vi i dag sover i snitt to timer mindre enn på 1950-tallet. Det er alvorlig.

—Forskning viser at for lite søvn er relatert til utfordringer knyttet til helse, utdanning, arbeidsliv og mye mer. Fra min tid IT-bransjen opplevde jeg ledere som skrøt av å klare seg med så lite som fire-fem timer med søvn.

—Slike «rollemodeller» har vi sikkert fortsatt, men disse har de rett og slett ikke skjønt hvor lite produktivt det er at mennesker sover for lite over tid. I dag vokter jeg godt om nattesøvnen min, målet er 7,5 time hver natt, noe de aller fleste voksne trenger.

—I tillegg har jeg dukket dypt ned i kosthold og samfunnets utvikling knyttet til hva vi spiser. Naturlig, ren, økologisk mat fra naturen, som var det vi levde av frem til for 50 år siden, har blitt unormalt for en stor del av befolkningen, samtidig som ferdigmat, ultraprosessert mat og kunstige tilsetningsstoffer har blitt den nye normalen.

—I dag er alle de 10 største dødsårsakene i høy-inntektsland knyttet til livsstil.

—Søvnmangel, usunt kosthold, for lite fysisk aktivitet, stress og prestasjonspress gjør at vi nå har en skremmende negativ utvikling av helsen i samfunnet. WHO’s tall viser at hvis du ser på de ti mest utbredte dødsårsakene i høy-inntektsland, er alle er knyttet til livsstil.

—Jeg ønsker ikke å bli en del av den statisitikken.

—For bare få ti-år siden hadde vi knapt livsstilssykdommer, da døde vi for det meste av smittsomme sykdommer, ulykker og andre årsaker.

Jeg bruker ofte dette sitatet:

«It is no measure of one’s health to be well adjusted to a profoundly sick society.”

—J. Krishnamurtii

Jeg har utviklet min egen livsstil gradvis, og det tror jeg er viktig for å lykkes med livsstilsendringer, sier hun.

—I dag består mine daglige vaner av en god morgenrutine med meditasjon, 30 min trening og sunn frokost, samt en god kveldsrutine der jeg skriver dagbok, planlegger morgendagen og kjenner på takknemlighet.

—Jeg har brukt lang tid på å reetablere gode søvnvaner, og det å legge bort arbeid tidligere på kvelden og legge meg før har vært det vanskeligste. Jeg har også brukt lang tid på å komme til de kostholdsvanene jeg har i dag, som mest mulig består av økologisk, ren mat fra naturen, lite meieriprodukter, lite mat med gluten, lite rødt kjøtt, lite sukker og kunstige tilsetningsstoffer samt mindre alkohol.

—I tillegg er jeg veldig opptatt av å ha gode relasjoner, som er viktig for helse og livskvalitet.

—For mange kan mine daglige rutiner høres krevende eller kjedelige ut. Det hadde jeg også tenkt for ti år siden.

Men når jeg kjenner hvordan helsa fysisk og psykisk har bedret seg, energien jeg har, livskraften og livsgnisten, kapasiteten jeg har i livet og hverdagen, evnen til å takle motgang og utfordringer, mot til å følge mine drømmer, vil jeg aldri bytte tilbake.

—Mange synes nok at kostholdet mitt ikke ser særlig attraktivt ut, men det er faktisk veldig spennende og variert, og nå smaker det sunne langt bedre enn det usunne. Når det er sagt, liker jeg fortsatt å nyte en sjokolade og litt chips, et glass alkohol etc. Så jeg er ikke fanatisk.

Sissel Naustdal sier at hun drømmer om å bidra til et mer «bærekraftig» / «regenerativt» samfunn og arbeidsplasser.

Det vil hun gjøre gjennom å hjelpe ledere til å forstå hvor uendelig mye mer de kan få ut av sine ansatte hvis de legger til rette for god helse, balanse i livet og meningsfulle dager.

—Jeg var en gang selv en av de lederne som pushet ansatte så hardt at det ikke var bra verken for helse eller privatliv. Det vil jeg gjerne reversere, slik at vi får en vinn-vinn-situasjon både for individer, virksomheter og samfunn, sier hun.

Hun vil gjerne inspirere mennesker til å «følge drømmen fremfor strømmen», la dem oppdage hva som er meningen med livet og hva de ønsker å bidra med mens de lever.

—Det er en ekstremt undervurdert faktor både for individuelle og jobbmessige prestasjoner -og rent samfunnsøkonomisk. Når vi opplever mening og retning i eget liv, blir vi mer motivert og samtidig mer robuste i å takle livets utfordringer, slutter Sissel Naustdal. •