SHE Leads: Vil gjøre en forskjell

I Norge er kun 25 prosent av alle toppledergruppers medlemmer kvinner. Dette vil Deloitte gjøre noe med!

Written by: Deloitte

Del på TwitterDel på FacebookDel på TwitterDel på Twitter
Deloitte-logo
Deloitte
– Partner

– Slik former vi morgendagens kvinnelige toppledere

I Norge er kun 25 prosent av alle toppledergruppers medlemmer kvinner. Dette vil Deloitte gjøre noe med!

Visste du at det vil ta rundt 200 år på verdensbasis og 70 år i Norge for å tette det økonomiske kjønnsgapet (World Economics Forum)? Eller at Norge er nummer 46 i verden på listen over land med kvinnelige ledere i næringslivet? Sammen med SHE Community har Deloitte designet, utviklet og gjennomført et lederutviklings- og mentorprogram for kvinner som ønsker å utvikle sitt topplederpotensial – nemlig SHE Leads.

Og resultatet har vært overveldende.

Godt rustet for fremtiden

Formålet med programmet er å utvikle og støtte deltakerne, via verdifull nettverksbygging, mentorordning, faglig input og ledertrening, for å gi dem et godt utgangspunkt for å ta topplederroller i norsk næringsliv.

25 topp motiverte kvinnelige ledere har deltatt på SHE leads i året som er gått siden september 2020. Alle fikk en erfaren toppleder som mentor gjennom programperioden. Programinnholdet er nøye utvalgt og bygger på internasjonal forskning og Deloittes metodeverk innen ledelse og personlig utvikling.

Her har Deloitte hatt en stor og viktig rolle – med ansvaret for å designe hele det overordnede programmet og store deler av programinnholdet.

Foto: SHE / SHE Leads Wrap up session 2021

“Det er gledelig at programmet allerede har bidratt til at flere av deltakerne har fått nye muligheter og større lederroller.”

Annette J. Solberg, Program Director for SHE Leads og ansvarlig for lederutvikling i Deloitte.

– Programmet inneholder ti heldags «training labs». Det har vært viktig for oss å gi våre kvinnelige deltakere det beste markedet har å tilby av lederutvikling. Vi tror at ved å gi kvinner de beste forutsetninger for å være dyktige og ambisiøse ledere, vil de i større grad lykkes på vei mot toppen, forteller Annette J. Solberg, Program Director for SHE Leads og ansvarlig for lederutvikling i Deloitte.

– Som et resultat av SHE Leads har deltakerne styrket sitt personlige nettverk, utviklet økt selvtillit i lederrollen og fått flere verktøy i verktøykassen. Det er gledelig at programmet allerede har bidratt til at flere av deltakerne har fått nye muligheter og større lederroller, sier Solberg.

Foto: SHE / Lene Øian

Fra ledergruppe til CEO

En som virkelig har fått smake på hvor stort utbytte man kan få av å delta på selve programmet, er Lena Øian. Ikke bare gikk hun fra en lederstilling til en annen – som sistnevnte er hennes nåværende stilling som CEO – hun forteller også om en enorm personlig reise.

– Min deltakelse i SHE Leads har vært en fantastisk reise. Til tross for pandemi og mye deltakelse gjennom Zoom, ga dette en ny dimensjon. Det var alltid noe å se frem til. Vi følte oss heldige som hadde noen «touchpunkter» i løpet av året – en jevnlig kontakt satt i system, sier Lena og fortsetter:

– Da jeg meldte meg på programmet stod jeg ved et veiskille og ville utfordre meg selv til det ytterste. For meg ble dette vel så mye en personlig reise som en reise for videre arbeidsliv.

Lena sa opp sin gamle jobb under programmet, hun ønsket en endring. Det var aldri målet å slutte i selskapet hun allerede jobbet i, men noe manglet.

– Jeg hadde en fantastisk mentor, som utfordret meg og ga meg masse selvtillit. Han anerkjente min kompetanse, som gjorde at jeg turte å ta et viktig valg for fremtiden. Det var ikke et mål i seg selv å slutte i jobben jeg var i, men når jeg gjorde det, dukket det opp en ny mulighet som CEO i et spennende selskap. Det takket jeg ja til, avslutter Øien.

Skreddersydd mentorprogram

Med på laget er 25 innflytelsesrike toppledere i Norge. De har bidratt som mentorer for deltakerne i programmet og gitt kontinuerlig støtte og oppfølging i deltakernes reise gjennom programmet. I dialogene rettes oppmerksomheten mot å dele erfaringer og kunnskap, i tillegg til rådgiving og veiledning.

Foto: SHE / Sigve Brekke

“Å reflektere over lederskap sammen med neste generasjons toppledere, har gitt meg både perspektiv og inspirasjon til å stadig utvikle meg selv, både personlig og på jobb.”

 Sigve Brekke, Konsernsjef i Telenor og SHE Leads-mentor

Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, er en av mentorene som har bidratt som mentor i SHE Leads programmet. Han er opptatt av dialog på tvers av generasjoner om mangfold.

– Jeg tror jeg kan snakke for alle som har stilt opp som mentor at det har gitt meg mye. Å reflektere over lederskap sammen med neste generasjons toppledere, har gitt meg både perspektiv og inspirasjon til å stadig utvikle meg selv, både personlig og på jobb, sier Brekke.

– Mangfold kommer med gode rollemodeller, derfor er det viktig at vi som rollemodeller for neste generasjon utøver ledelse deretter, avslutter han.

Foto: SHE / Helene Johansen Facchini

“Arbeidet med egen utvikling har ikke bare vært verdifullt for hver enkelt – det vi har oppnådd vil markere seg på nåværende eller fremtidige arbeidsplasser.”

Helene Johansen Facchini, deltager og  markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge

Hvis du vil gå langt, gå sammen

En annen av SHE Leads ivrige deltakere er markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge, Helene Johansen Facchini. Hun anbefaler alle kvinner med høye ambisjoner om å ta tak i egen fremtid og utfordre seg selv ved å være med på et program som dette. 

– SHE Leads har vært en omfattende og lærerik reise. I de forskjellige «training labs’ene» lærer du hva som er dine styrker og svakheter, hvordan du gjenkjenner hvilke ferdigheter du trenger for å jobbe som toppleder, hvordan du bygger andre, og hvordan du skaper en klar vei for egen fremtid. Arbeidet med egen utvikling har ikke bare vært verdifullt for hver enkelt – det vi har oppnådd vil markere seg på nåværende eller fremtidige arbeidsplasser, sier Facchini. 

– Undervurder aldri kraften i et nettverk og deres forskjellige perspektiver. Hvis du vil gå fort, gå alene, hvis du vil gå langt, gå sammen, avslutter hun. 

Ansvarlig for mangfold- og inkluderingsarbeidet i Deloitte, Hanne Viktoria Kvalheim, er stolt og ydmyk av innsatsen til både deltakerne og sin egen arbeidsplass. 

– For oss er det utrolig inspirerende å se hvordan de individuelle deltakerne har utviklet seg og blitt bedre rustet for topplederjobben. Gjennom dette programmet tar Deloitte et aktivt samfunnsansvar for å bidra til mer likestilling i arbeidslivet, og det gjør meg veldig stolt, sier Hanne Viktoria Kvalheim, D&I Lead i Deloitte.

Now let’s get work done and lead on to the future we build together! 

SHE Leads lederutviklings- og mentorprogram har oppstart i januar 2022.